Pastel + Kahl Albino Project (Boa imperator)

Lasciel - 2013 Hypo Jungle het Anery (Type 1)
Urbosa - 2020 Hypo Motley Pos Jungle het Kahl Albino
Grimes - 2013 Hypo Motley het Kahl Albino (Lovell Line)
Mipha - 2017 Ferrari Pastel
Zelda - 2021 RC Pastel 66% het Kahl

BWC Project (Boa imperator)

Nyssa - 2015 Jungle Arabesque 66% Parahet
Sigrun - 2019 Key West Parahet 100% T1 Anery
Freyja - 2020 Super Ghost Parahet
Mimir - 2020 Paradigm
Loki - 2020 Arctic Glow (aka Ghost Paradigm)

Blood Project (Boa imperator)

Buffy - 2014 Blood Boa (Pure El Salvador Locality)
Varney - 2021 Blood Boa (Pure El Salvador Locality)
Dragan - 2021 Hypo Blood (Pure CA)
Lenore - 2020 Hypo Blood (Pure CA)
Drusilla - 2019 Jungle het Blood 66% het Anery (Type 2)
Carmilla - 2022 RC Pastel het Blood 50% het Kahl Albino
Godbrand - 2022 RC Pastel het Blood 50% het Kahl Albino
Alucard - 2020 Jungle Kahl Albino 66% het Blood
Belmont - 2020 Jungle Kahl Albino 66% het Blood

Argentine Boa Collection (Boa constrictor occidentals)

Kitana - 2014 Maxx Pink Argentine Boa
Jax - 2013 Argentine Boa
Jade - 2020 Maxx Pink Argentine Boa
Liu - 2020 Maxx Pink Argentine Boa
Kang - 2020 Maxx Pink Argentine Boa

Dumeril's Boa Collection (Acrantophis dumerili)

Morticia - 2010 Dumeril's Boa
Gomez - 2018 Dumeril's Boa

Miscellaneous Collection

Fluffy - 2009 Brazilian Rainbow Boa
Saxony - 2010 Jungle Carpet Python
Belia - 2012 Blood Python